თბილისის ზოოპარკი – წყალდიდობიდან ორი წლის თავზე

თბილისის ზოოპარკს ევროპის ქვეყნებმა ახალი ცხოველები აჩუქეს 2015 წლის ივნისში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად მიღებული ზარალის საკომპენსაციოდ.